Programma 5: Landelijk gebied

Portefeuillehouder: Johannes Kramer en Michiel Schrier (Mijnbouwwet)
Begroting

Verbonden partijen

 • Waddenglas, Leeuwarden [lees meer]
  Met het project Waddenglas realiseren de provincie Fryslân, de gemeente Franekeradeel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Landelijk Gebied) ten zuiden van Sexbierum een hoogwaardig glastuinbouwgebied. Het project dat in 2007 van start ging, zou uiterlijk in 2015 afgerond worden. Vanwege de aanhoudende financiële crisis in de glastuinbouw en het uitblijven van gronduitgifte hebben de partijen de verwachte doorlooptijd verlengd tot eind 2021.
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden [lees meer]
  Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen op het gebied van:
  - versterken natuur- en landschapswaarden,
  - wegnemen externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
  - duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
  - ontwikkelen duurzame kennishuishouding.

Ambities

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Vastgestelde beleidsnotities

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten87.695106.01984.45273.82268.72353.477
Totaal baten4.4104.8991.4841.4821.3851.385
Saldo van lasten en baten83.285101.12082.96872.34067.33852.092
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

 • Waddenglas, Leeuwarden [lees meer]
  Met het project Waddenglas realiseren de provincie Fryslân, de gemeente Franekeradeel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Dienst Landelijk Gebied) ten zuiden van Sexbierum een hoogwaardig glastuinbouwgebied. Het project dat in 2007 van start ging, zou uiterlijk in 2015 afgerond worden. Vanwege de aanhoudende financiële crisis in de glastuinbouw en het uitblijven van gronduitgifte hebben de partijen de verwachte doorlooptijd verlengd tot eind 2021.
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden [lees meer]
  Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen op het gebied van:
  - versterken natuur- en landschapswaarden,
  - wegnemen externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
  - duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
  - ontwikkelen duurzame kennishuishouding.

Ambities begroting 2017

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel53.56412.33621.21520.012
Niet structureel37.8831.2666.45112.40620.293
Totaal Lasten91.4471.26618.78733.62140.305
Baten
Structureel1.6028401.518
Niet structureel1.47001.3100161
Totaal Baten3.07201.39301.679
Lasten-Baten88.3751.26617.39433.62138.626