Programma 4: Milieu

4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat alle Friese bedrijven en burgers voldoen aan de wettelijke milieunormen, dat hierop wordt toegezien en dat partijen onderling samenwerken en de kwaliteit in acht nemen.                

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen FUMO en bevoegd gezag.
 • De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kwaliteit toezicht en Handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 997 
 • 36
 • 962
 • Begroting 2016
 • 932
 • 0
 • 932
 • Begroting 2017
 • 264
 • 0
 • 264
 • Begroting 2018
 • 269
 • 0
 • 269
 • Begroting 2019
 • 285
 • 0
 • 285
 • Begroting 2020
 • 271
 • 0
 • 271

Toelichting:

De activiteiten binnen dit beleidsveld worden gedekt uit het structurele milieubudget. Dit structurele mileubudget is in z’n geheel opgenomen in beleidsveld 4.1. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht inde paragraaf bedrijfvoeringkosten.

Beleidsveld 4.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 36
 • 36
 • 0
 • 36
 • 962
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271

Beleidsveld 4.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 4
 • 4
 • 36
 • 36
 • 958
 • 958
 • 997
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • 932
 • 932
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • 264
 • 264
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • 269
 • 269
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • 285
 • 285
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271
 • 271
 • 271

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2 De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kwaliteit toezicht en handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De provincie voorziet in een adequate samenwerking met de partners en een goed samenspel tussen Fumo en bevoegd gezag.
2 De provincie zorgt voor de coördinatie van de samenwerking en de kwaliteit.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Kwaliteit toezicht en handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten. Specifiek voor dit beleidsveld betekent dit dat alle Friese bedrijven en burgers voldoen aan de wettelijke milieunormen, dat hierop wordt toegezien en dat partijen onderling samenwerken en de kwaliteit in acht nemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Kwaliteit toezicht en Handhaving Percentage van de Friese handhavingsorganisaties dat voldoet aan de wettelijke procescriteria 100%

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 997 
 • 36
 • 962
 • Begroting 2016
 • 932
 • 0
 • 932
 • Begroting 2017
 • 264
 • 0
 • 264
 • Begroting 2018
 • 269
 • 0
 • 269
 • Begroting 2019
 • 285
 • 0
 • 285
 • Begroting 2020
 • 271
 • 0
 • 271

Toelichting:

De activiteiten binnen dit beleidsveld worden gedekt uit het structurele milieubudget. Dit structurele mileubudget is in z’n geheel opgenomen in beleidsveld 4.1. Bedrijfsvoeringkosten worden toegelicht inde paragraaf bedrijfvoeringkosten.

Beleidsveld 4.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 36
 • 36
 • 0
 • 36
 • 962
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271

Beleidsveld 4.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Provinciaal Milieubeleidsplan
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 4
 • 4
 • 36
 • 36
 • 958
 • 958
 • 997
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 932
 • 932
 • 932
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 264
 • 264
 • 264
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 269
 • 269
 • 269
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 285
 • 285
 • 285
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 271
 • 271
 • 271

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina