Programma 2: Verkeer en vervoer

2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met verkeerseducatie dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Wij gaan door met de inspanningen voor verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren.
 • We nemen deel in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 2.435
 • 1.839
 • 596
 • Begroting 2016
 • 2.414
 • 0
 • 2.414
 • Begroting 2017
 • 1.981
 • 0
 • 1.981
 • Begroting 2018
 • 1.987
 • 0
 • 1.987
 • Begroting 2019
 • 2.010
 • 0
 • 2.010
 • Begroting 2020
 • 1.991
 • 0
 • 1.991

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen aan derden voor verkeerseducatie.

Beleidsveld 2.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 98
 • 1.741
 • 1.839
 • 0
 • 1.839
 • 596
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.414
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.981
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.987
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.010
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.991

Beleidsveld 2.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • BDU Infra
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • ROF Werkplan
 • BDU Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 253
 • 1.586
 • 1.839
 • 596
 • 596
 • 2.435
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.621
 • 2
 • 3
 • 1.625
 • 0
 • 0
 • 0
 • 789
 • 789
 • 2.414
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 376
 • 376
 • 1.981
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 382
 • 382
 • 1.987
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 405
 • 405
 • 2.010
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 386
 • 386
 • 1.991

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2 Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inspanningen blijven leveren voor verkeerseducatie en daarbij in hoofdlijnen vasthouden aan het niveau van de voorafgaande jaren.
2 Deelnemen in het project Werk Slim, Reis Slim. Werknemers in de gemeente Leeuwarden stimuleren tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Met verkeerseducatie dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 2.800

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 2.435
 • 1.839
 • 596
 • Begroting 2016
 • 2.414
 • 0
 • 2.414
 • Begroting 2017
 • 1.981
 • 0
 • 1.981
 • Begroting 2018
 • 1.987
 • 0
 • 1.987
 • Begroting 2019
 • 2.010
 • 0
 • 2.010
 • Begroting 2020
 • 1.991
 • 0
 • 1.991

Toelichting:

De begrote lasten bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen aan derden voor verkeerseducatie.

Beleidsveld 2.5 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 98
 • 1.741
 • 1.839
 • 0
 • 1.839
 • 596
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.414
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.981
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.987
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.010
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.991

Beleidsveld 2.5 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • BDU Infra
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • ROF Werkplan
 • BDU Gedragsbeinvloeding
 • BDU Infra
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 253
 • 1.586
 • 1.839
 • 596
 • 596
 • 2.435
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.621
 • 2
 • 3
 • 1.625
 • 0
 • 0
 • 0
 • 789
 • 789
 • 2.414
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 376
 • 376
 • 1.981
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 382
 • 382
 • 1.987
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 405
 • 405
 • 2.010
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.601
 • 2
 • 3
 • 1.605
 • 0
 • 0
 • 0
 • 386
 • 386
 • 1.991

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina