Programma 2: Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

Vastgestelde beleidsnotities

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011
It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016
Onderhoud van een 6 naar een 7, najaar 2016.

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 2 Verkeer en vervoer

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 192.038
 • 118.994
 • 73.044
 • Begroting 2016
 • 154.278
 • 49.768
 • 104.509
 • Begroting 2017
 • 124.555
 • 29.562
 • 94.993
 • Begroting 2018
 • 126.007
 • 10.733
 • 115.273
 • Begroting 2019
 • 118.397
 • 7.770
 • 110.627
 • Begroting 2020
 • 99.258
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 906
 • 66.467
 • 2.930
 • 46.852
 • 1.839
 • 118.994
 • 73.044
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 4.491
 • 865
 • 44.412
 • 0
 • 49.768
 • 104.509
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 14.724
 • 1.253
 • 13.586
 • 0
 • 29.562
 • 94.993
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 7.791
 • 1.333
 • 1.610
 • 0
 • 10.733
 • 115.273
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 1.168
 • 1.610
 • 0
 • 7.770
 • 110.627
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 818
 • 1.610
 • 0
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.712
 • 99.480
 • 40.221
 • 48.189
 • 2.435
 • 192.038
 • Begr 2016 Lasten
 • 3.371
 • 52.678
 • 47.730
 • 48.085
 • 2.414
 • 154.278
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.947
 • 26.658
 • 42.973
 • 50.997
 • 1.981
 • 124.555
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.865
 • 27.582
 • 44.694
 • 49.878
 • 1.987
 • 126.007
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.912
 • 25.537
 • 37.502
 • 51.436
 • 2.010
 • 118.397
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.822
 • 8.283
 • 35.775
 • 51.388
 • 1.991
 • 99.258

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 68.268
 • 64.110
 • 132.378
 • 5.634
 • 24.781
 • 30.415
 • 101.964
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -960
 • 4.989
 • 4.029
 • 0
 • 2.766
 • 2.766
 • 1.262
 • Realisatie per 1-4
 • 10.010
 • 4.429
 • 14.439
 • 2.927
 • -1.219
 • 1.708
 • 12.731
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 4.972
 • 39.710
 • 44.683
 • 0
 • 0
 • 0
 • 44.683
 • Saldo
 • 52.325
 • 24.960
 • 77.285
 • 2.707
 • 28.766
 • 31.473
 • 45.813

2. Verkeer en vervoer

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 59.775
 • 2.302
 • 6.192
 • 68.268
 • 26.514
 • 12.960
 • 24.637
 • 64.110
 • 132.378
 • 5.634
 • 0
 • 0
 • 5.634
 • 48
 • 0
 • 24.733
 • 24.781
 • 30.415
 • 101.964
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -1.235
 • 0
 • 275
 • -960
 • -387
 • 5.376
 • 0
 • 4.989
 • 4.029
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.766
 • 0
 • 2.766
 • 2.766
 • 1.262
 • Realisatie per 1-4
 • 9.866
 • 145
 • 0
 • 10.010
 • 213
 • 828
 • 3.388
 • 4.429
 • 14.439
 • 2.923
 • 0
 • 4
 • 2.927
 • 281
 • 0
 • -1.500
 • -1.219
 • 1.708
 • 12.731
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 4.804
 • 169
 • 0
 • 4.972
 • 4.272
 • 35.278
 • 161
 • 39.710
 • 44.683
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 44.683
 • Saldo
 • 43.870
 • 1.988
 • 6.467
 • 52.325
 • 21.643
 • -17.770
 • 21.088
 • 24.960
 • 77.285
 • 2.711
 • 0
 • -4
 • 2.707
 • -233
 • 2.766
 • 26.233
 • 28.766
 • 31.473
 • 45.813

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 66.715
 • 125.209
 • 191.924
 • 5.527
 • 88.055
 • 93.582
 • 98.342
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 23
 • 6.217
 • 6.240
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.240
 • Realisatie per 1-9
 • 40.270
 • 13.648
 • 53.919
 • 3.602
 • -1.147
 • 2.456
 • 51.463
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 4.016
 • 50.878
 • 54.894
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.894
 • Saldo
 • 22.452
 • 66.899
 • 89.351
 • 1.924
 • 89.202
 • 91.126
 • -1.775

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 57.946
 • 2.302
 • 6.467
 • 66.715
 • 21.783
 • 18.335
 • 85.091
 • 125.209
 • 191.924
 • 5.527
 • 0
 • 5.527
 • 198
 • 2.766
 • 85.091
 • 88.055
 • 93.582
 • 98.342
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 23
 • 0
 • 0
 • 23
 • -472
 • 6.689
 • 6.217
 • 6.240
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.240
 • Realisatie per 1-9
 • 32.644
 • 1.156
 • 6.471
 • 40.270
 • 334
 • 3.268
 • 10.046
 • 13.648
 • 53.919
 • 3.521
 • 82
 • 3.602
 • 353
 • 0
 • -1.500
 • -1.147
 • 2.456
 • 51.463
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 3.985
 • 30
 • 0
 • 4.016
 • 3.877
 • 36.011
 • 10.990
 • 50.878
 • 54.894
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.894
 • Saldo
 • 21.340
 • 1.116
 • -4
 • 22.452
 • 17.099
 • -14.255
 • 64.055
 • 66.899
 • 89.351
 • 2.006
 • -82
 • 1.924
 • -155
 • 2.766
 • 86.591
 • 89.202
 • 91.126
 • -1.775

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over het zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan wegen, versterken van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Het gaat ook over verkeerseducatie, het bijdragen aan de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. De BDU, de Brede doeluitkering verkeer en vervoer, ontvangen wij niet meer als doeluitkering, maar via het Provinciefonds.

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen. Met de infrastructurele projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd, is de hoofdstructuur voor een belangrijk deel op orde. De komende jaren gaat uit de monitoring blijken of de effecten worden gehaald. Wel vragen inmiddels nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, aandacht, waardoor het effect van de infrastructurele maatregelen lastiger meetbaar wordt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 2 Verkeer en vervoer

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 192.038
 • 118.994
 • 73.044
 • Begroting 2016
 • 154.278
 • 49.768
 • 104.509
 • Begroting 2017
 • 124.555
 • 29.562
 • 94.993
 • Begroting 2018
 • 126.007
 • 10.733
 • 115.273
 • Begroting 2019
 • 118.397
 • 7.770
 • 110.627
 • Begroting 2020
 • 99.258
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 906
 • 66.467
 • 2.930
 • 46.852
 • 1.839
 • 118.994
 • 73.044
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 4.491
 • 865
 • 44.412
 • 0
 • 49.768
 • 104.509
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 14.724
 • 1.253
 • 13.586
 • 0
 • 29.562
 • 94.993
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 7.791
 • 1.333
 • 1.610
 • 0
 • 10.733
 • 115.273
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 1.168
 • 1.610
 • 0
 • 7.770
 • 110.627
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 818
 • 1.610
 • 0
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.712
 • 99.480
 • 40.221
 • 48.189
 • 2.435
 • 192.038
 • Begr 2016 Lasten
 • 3.371
 • 52.678
 • 47.730
 • 48.085
 • 2.414
 • 154.278
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.947
 • 26.658
 • 42.973
 • 50.997
 • 1.981
 • 124.555
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.865
 • 27.582
 • 44.694
 • 49.878
 • 1.987
 • 126.007
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.912
 • 25.537
 • 37.502
 • 51.436
 • 2.010
 • 118.397
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.822
 • 8.283
 • 35.775
 • 51.388
 • 1.991
 • 99.258

Wat heeft het programma gekost?

 

Print deze pagina