Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.9 Overzicht overhead

Begroting

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het vanaf de begroting 2017 verplicht om de kosten van de overhead apart te presenteren. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.
In de paragraaf bedrijfsvoering is de nadere specificatie en toelichting op de bedrijfsvoeringskosten opgenomen.

Overzicht overhead

 • Bedragen x €1.000
 • Overhead
 • 2016
 • 0
 • 2017
 • 31.505
 • 2018
 • 32.406
 • 2019
 • 31.304
 • 2020
 • 31.616
Print deze pagina