Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.7 Werken voor derden

Begroting

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De baten en lasten hiervan zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten en baten in dit beleidsveld geraamd.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de werken voor derden die in de begroting zijn opgenomen.

Werken voor derden

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Baten en Lasten
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat PM-kanaal
 • Fumo diensterverlening
 • Waddenfonds bedrijfsvoering
 • Leeuwarden baggeren
 • Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen
 • Overige kleine werken voor derden
 • Totaal baten en lasten
 • 2016
 • 208
 • 4.229
 • 948
 • 501
 • 520
 • 173
 • 57
 • 6.636
 • 2017
 • 208
 • 4.229
 • 914
 • 88
 • 173
 • 5.611
 • 2018
 • 208
 • 4.229
 • 914
 • 88
 • 173
 • 5.611
 • 2019
 • 208
 • 18
 • 88
 • 314
 • 2020
 • 208
 • 18
 • 88
 • 314
Print deze pagina