Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Overige algemene dekkingsmiddelen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • -    Voorwaardelijke budgetten PS:
 • Milieubeleidsplan
 • RSP REP rijksbijdrage
 • Regionale omroep
 • NOM Packagedeal
 • -    Voorwaardelijke budgetten GS:
 • SKNL
 • -    Voormalig personeel
 • -    Nog functioneel toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten
 • -    Mutaties kostenplaatsen via
 • reserves
 • -    Stelpost loon en prijsstijging
 • Reserve nuon : Balansverkorting
 • Totaal lasten
 • -   Baten
 • -   - Rente revolverende middelen
 • -   - Rendementsderving inzet vermogen
 • -    BTW compensatiefonds
 • Totaal baten
 • Saldo
 • Begroting 2016
 • 0
 • -2.377
 • 0
 • 100
 • 1.750
 • 575
 • -542
 • 2.840
 • 601
 • 307.418
 • 310.365
 • 882
 • 310
 • 49
 • 1.241
 • 309.124
 • Begroting 2017
 • 575
 • 0
 • 656
 • 100
 • 575
 • 4.233
 • 671
 • 11.019
 • 17.829
 • 1.176
 • 280
 • 49
 • 1.505
 • 16.324
 • Begroting 2018
 • 575
 • 2.633
 • 656
 • 100
 • 575
 • 4.134
 • 2.403
 • 29.127
 • 40.203
 • 1.440
 • 280
 • 49
 • 1.769
 • 38.434
 • Begroting 2019
 • 575
 • 1.683
 • 656
 • 100
 • 575
 • 700
 • 4.251
 • 15.000
 • 23.540
 • 1.570
 • 280
 • 49
 • 1.899
 • 21.641
 • Begroting 2020
 • 575
 • 1.183
 • 719
 • 0
 • 575
 • 0
 • 7.162
 • 10.214
 • 1.563
 • 280
 • 49
 • 1.892
 • 8.322

Toelichting:

In de begroting zijn nog een aantal budgetten voorwaardelijk opgenomen, deze zullen pas na het vrijgeven door Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten worden ingezet.
Daarnaast is het afwaarderen van de boekwaarde van de infrastructurele projecten (balansverkorting) opgenomen.
In de begroting is een structurele bate van € 49.000,- geraamd. Dit in verband met de compensabele btw in het onderdeel Goederen en diensten bij het Grondwaterplan.

Print deze pagina