Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Bedragen x € 1.000,-
Lasten
-    Voorwaardelijke budgetten PS:
Milieubeleidsplan0575575575575
RSP REP rijksbijdrage-2.37702.6331.6831.183
Regionale omroep0656656656719
NOM Packagedeal1001001001000
-    Voorwaardelijke budgetten GS:
SKNL1.750
-    Voormalig personeel575575575575575
-    Nog functioneel toe te rekenen bedrijfsvoeringskosten-542
-    Mutaties kostenplaatsen via2.8404.2334.1347000
reserves
-    Stelpost loon en prijsstijging6016712.4034.2517.162
Reserve nuon : Balansverkorting307.41811.01929.12715.000
Totaal lasten310.36517.82940.20323.54010.214
-   Baten
-   - Rente revolverende middelen8821.1761.4401.5701.563
-   - Rendementsderving inzet vermogen310280280280280
-    BTW compensatiefonds4949494949
Totaal baten1.2411.5051.7691.8991.892
Saldo309.12416.32438.43421.6418.322
Toelichting:

In de begroting zijn nog een aantal budgetten voorwaardelijk opgenomen, deze zullen pas na het vrijgeven door Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten worden ingezet.
Daarnaast is het afwaarderen van de boekwaarde van de infrastructurele projecten (balansverkorting) opgenomen.
In de begroting is een structurele bate van € 49.000,- geraamd. Dit in verband met de compensabele btw in het onderdeel Goederen en diensten bij het Grondwaterplan.