Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en - lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2016-2019. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Financieringsrente

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Advieskosten vermogensbeheer3737373737
Kosten vermogensbeheer302302302302302
Rente lang2320151313
Rentevergoeding IBOI voor RSP REP917345200320
Rente nazorgfonds512507500494498
Doorbelasting rente verstrekte geldlening2.5412.5412.5412.5412.541
Totaal lasten4.3323.7513.5963.4193.391
Baten
Rente vermogensbeheer16.24015.32013.03011.65010.420
Rente kort0190240240220
Rente lang3.4123.3843.3703.3623.362
Rente verstrekte geldlening2.5412.5412.5412.5412.541
Totaal baten22.19321.43519.18117.79316.543
Saldo-17.861-17.684-15.585-14.374-13.152