Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2016-2019. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Financieringsrente

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Doorbelasting rente verstrekte geldlening
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Totaal baten
 • Saldo
 • 2016
 • 37
 • 302
 • 23
 • 917
 • 512
 • 2.541
 • 4.332
 • 16.240
 • 0
 • 3.412
 • 2.541
 • 22.193
 • -17.861
 • 2017
 • 37
 • 302
 • 20
 • 345
 • 507
 • 2.541
 • 3.751
 • 15.320
 • 190
 • 3.384
 • 2.541
 • 21.435
 • -17.684
 • 2018
 • 37
 • 302
 • 15
 • 200
 • 500
 • 2.541
 • 3.596
 • 13.030
 • 240
 • 3.370
 • 2.541
 • 19.181
 • -15.585
 • 2019
 • 37
 • 302
 • 13
 • 32
 • 494
 • 2.541
 • 3.419
 • 11.650
 • 240
 • 3.362
 • 2.541
 • 17.793
 • -14.374
 • 2020
 • 37
 • 302
 • 13
 • 0
 • 498
 • 2.541
 • 3.391
 • 10.420
 • 220
 • 3.362
 • 2.541
 • 16.543
 • -13.152
Print deze pagina