Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.3 Dividenden

Begroting

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank is voor de komende jaren op € 0,- begroot.

Dividenden

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Dividend Alliander10.75015.0007.5007.5007.500
Dividend Vitens2.8911.7501.7501.7501.750
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten7777777777
Dividend Nederlandse Waterschapsbank00000
Totaal13.71816.8289.3289.3289.328