Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.3 Dividenden

Begroting

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank is voor de komende jaren op € 0,- begroot.

Dividenden

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Dividend Alliander
 • Dividend Vitens
 • Dividend Bank Nederlandse Gemeenten
 • Dividend Nederlandse Waterschapsbank
 • Totaal
 • 2016
 • 10.750
 • 2.891
 • 77
 • 0
 • 13.718
 • 2017
 • 15.000
 • 1.750
 • 77
 • 0
 • 16.828
 • 2018
 • 7.500
 • 1.750
 • 77
 • 0
 • 9.328
 • 2019
 • 7.500
 • 1.750
 • 77
 • 0
 • 9.328
 • 2020
 • 7.500
 • 1.750
 • 77
 • 0
 • 9.328
Print deze pagina