Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2017 circa € 30,9 miljoen. De provincies bepalen zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit benutten. De samenstelling van de opcenten is weergegeven in paragraaf 1 Provinciale heffingen.

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2015. Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven. Zie paragraaf 1 Provinciale heffingen.

Raming opcenten

 • Bedragen x €1.000
 • Opbrengst motorrijtuigenbelasting
 • 2016
 • 51.134
 • 2017
 • 51.564
 • 2018
 • 52.604
 • 2019
 • 53.645
 • 2020
 • 75.860
Print deze pagina