Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2016 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Raming algemene uitkering

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 2
 • Verkeer en vervoer
 • RSP concrete bereikbaarheidsprojecten
 • Beter Benutten
 • Programma 3
 • Hydrogologische maatregelen
 • Zoetwater
 • Programma 4
 • Bodemsanering
 • BRZO
 • Luchthavens
 • Programma 5
 • Natuur algemeen
 • Natuur DLG
 • Weidevogels
 • Programma 6
 • Waddenfonds
 • RSP REP *
 • Afsluitdijk
 • Blue Energy
 • Interreg V
 • Programma 8
 • Monumentenzorg
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • 2016
 • 69.754
 • 69.754
 • 47.424
 • 29.736
 • 880
 • 427
 • 100
 • 2.240
 • 446
 • 131
 • 42.000
 • 2.850
 • 25
 • 28.878
 • 7.300
 • 936
 • 2.639
 • 143
 • 1.464
 • 167.617
 • 237.371
 • 2017
 • 69.902
 • 69.902
 • 47.466
 • 2.240
 • 350
 • 42.000
 • 2.850
 • 25
 • 28.878
 • 6.850
 • 1.464
 • 132.123
 • 202.026
 • 2018
 • 70.649
 • 70.649
 • 47.726
 • 2.240
 • 350
 • 33.800
 • 2.850
 • 25
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 122.416
 • 193.064
 • 2019
 • 72.061
 • 72.061
 • 47.723
 • 2.240
 • 350
 • 33.800
 • 2.850
 • 25
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 122.413
 • 194.474
 • 2020
 • 74.346
 • 74.346
 • 47.652
 • 2.240
 • 350
 • 33.800
 • 2.850
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 122.317
 • 196.663

Toelichting:

Een nadere toelichting op de raming provinciefonds is opgenomen in het financieel kader onderdeel 2.

* De rijksbijdrage RSP REP is nu voor 2016 opgenomen in de circulaire. De totale Rijksbijdrage is al wel toegezegd maar nog niet in de circulaire opgenomen. Dit is mede afhankelijk van onze declaraties bij het rijk.

Print deze pagina