7.4 Informatie en huisvesting

Begroting

Informatiemanagement

De omgevingswet begint verder vorm te krijgen. In 2017 zal een start worden gemaakt met de aansluiting op het informatiehuis Natuur en Externe Veiligheid. Tevens zullen we onze data verder aan de Mienskip beschikbaar stellen, wij noemen dat open data. Indien met de wet Open Overheid door de eerste kamer worden ingestemd, zal de provincie wettelijk verplicht worden om haar stukken toegankelijk te maken. Verder zullen wij samen met andere provincies in 2017 klaar zijn om aan te sluiten op de landelijke rijks digitale data-infrastructuur. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid zodat producten en diensten van de provincie beter digitaal toegankelijk worden.

Huisvesting in de toekomst

Organisatieontwikkelingen als Organisatie van de Toekomst (OvdT), de aangekondigde krimp en bezuinigingen, maken het noodzakelijk om vanuit een andere invalshoek naar onze huisvesting te kijken. Wij zullen anders gaan (samen)werken en dat vraagt een visie op huisvesting en bijpassend kantoorconcept. Onze ambitie is om een gastvrije, flexibele, inspirerende werkomgeving te bieden waarin we wisselend (samen)werken in activiteit gerelateerde zones als projectzones, stilte(werk)zones, ontmoetingszones, servicepleinen, etc.  De visie op huisvesting richt zich niet alleen op interne gebruikers, maar op de directe verbinding met de mienskip.

Het komende jaar staat in het teken van het realiseren van de volgende onderwerpen:

  • uitkomsten WPA (werkplekanalyse) vertalen naar een werkplekconcept, aansluitend bij de organisatieontwikkeling (OvdT).
  • meer ‘openstellen’ van het pand richting de Mienskip, door de verschuiving van toegang naar toezicht (toegangshekken open en insteken op gastvrijheid door inzet gastvrouwen/heren in het ontvangstgebied).
Print deze pagina