Bijlage IKG

Begroting

Grondvoorraad

 • Totaal
 • Catagorie
 • Natuurgronden ten behoeve van internationale opgave
 • Natuurgronden ten behoeve van provinciale opgave
 • Gronden buiten herijkte EHS *
 • Project Meer van Oudega
 • Nadere onderverdeling
 • Internationale opgave natuurgrond op voorraad
 • Internationale opgave natuurgrond in exploitatie
 • Provinciale natuurgrond op voorraad
 • Provinciale natuurgrond in exploitatie
 • Agrarische grond op voorraad
 • Project Meer van Oudega
 • hectares
 • 188
 • 6
 • 517
 • 53
 • 866
 • 64
 • 1.694
 • boekwaarde in €
 • 4,360,437
 • 198.130
 • 12,779,320
 • 1,142,698
 • 25,259,904
 • 3,400,000
 • 47,140,489

Rapportage grondvoorraad IKG peildatum 01-06-2016
* inclusief aankoop Brinkman 17 ha.

 

Tijdelijk plafond IKG 56.300.000
Plafond IKG (zonder gronden meer van Oudega) 52.900.000
Huidige finaciele ruimte in het IKG binnen plafond 52,9 miljoen (zonder de gronden Project Meer van Oudega) 9.159.511

 

3 4 5

 

Print deze pagina