Bijlage IKG

Grondvoorraad

Catagorie
Nadere onderverdeling
hectares
boekwaarde in €
Natuurgronden ten behoeve van internationale opgaveInternationale opgave natuurgrond op voorraad1884.360.437
Internationale opgave natuurgrond in exploitatie6198.130
Natuurgronden ten behoeve van provinciale opgaveProvinciale natuurgrond op voorraad51712.779.320
Provinciale natuurgrond in exploitatie531.142.698
Gronden buiten herijkte EHS *Agrarische grond op voorraad86625.259.904
Project Meer van OudegaProject Meer van Oudega643.400.000
Totaal1.69447.140.489

Rapportage grondvoorraad IKG peildatum 01-06-2016
* inclusief aankoop Brinkman 17 ha.

 

Tijdelijk plafond IKG 56.300.000
Plafond IKG (zonder gronden meer van Oudega) 52.900.000
Huidige finaciele ruimte in het IKG binnen plafond 52,9 miljoen (zonder de gronden Project Meer van Oudega) 9.159.511

 

3 4 5