6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

Provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 10.000 ha aan vaarwegen en Friese Meren en circa 540 km weg, bezitten we grond en opstallen in de vorm van brug- en sluiswachterwoningen, steunpunten en gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke projecten.

Voor programma 2 wordt in totaal circa 2.120 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 132 miljoen. Hiervan is al circa 2.000 ha aangekocht met een totale waarde van circa € 124 miljoen. Binnen programma 2 bestaat nog een rest verwervingsopgave van 120 ha. Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van de projecten. Circa 1.265 ha kan weer worden verkocht tegen een verkoopwaarde van circa € 56 miljoen. Hiervan is inmiddels al circa 744 ha verkocht tegen een verkoopwaarde van € 29 miljoen. In 2017 verwachten we circa de helft van de resterende overtollige gronden te verkopen.

Voor programma 5 is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld. De verwervingsopgave voor programma 5 bedraagt circa 3.822 ha met een waarde van circa € 140 miljoen voor grondverwervingen. Hiervan is inmiddels ca. 1.822 ha aangekocht met een waarde van circa € 55 miljoen. Daarnaast kan circa 4.142 ha weer verkocht worden, waarvoor een bedrag van € 66 miljoen begroot is als opbrengst. Hiervan is inmiddels circa 150 ha verkocht met een waarde van circa € 20 miljoen. In 2017 verwachten we 80 ha grond voor natuur te verwerven en 180 ha agrarische grond buiten de EHS te verkopen.

Voor programma 8 zijn inmiddels voor 6 ha terpgronden aangekocht (2 terpen). Er is financieel gezien ruimte om binnen dit programma nog meerdere terpen aan te kopen. In 2017 kunnen we nieuwe terpen aankopen wanneer de kans zich voordoet, o.a. in de wettelijke ruilverkaveling Harlingen-Franekeradeel.

Samengevat:

Verwerven Ha

 • Programma
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • Totaal
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • Totaal
 • Totaal Ha te verwerven
 • 2.120
 • 3.822
 • 73
 • 23
 • 6.037
 • 132
 • 140
 • 3
 • 1
 • 277
 • Ha verworven per 1-1-2016
 • 2.000
 • 1.822
 • -
 • 6
 • 3.828
 • 124
 • 55
 • -
 • 0
 • 179
 • Nog te verwerven Ha
 • 120
 • 2.000
 • 73
 • 17
 • 2.210
 • 8
 • 85
 • 3
 • 1
 • 97

Verkopen Ha

 • Programma
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • Totaal
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • Totaal
 • Totaal Ha te verkopen
 • 1.265
 • 3.822
 • 55
 • -
 • 5.462
 • 56
 • 62
 • 0
 • -
 • 122
 • Ha verkocht per 1-1-2016
 • 744
 • 150
 • -
 • -
 • 894
 • 29
 • 20
 • -
 • -
 • 49
 • Nog te verkopen Ha
 • 521
 • 3.672
 • 55
 • -
 • 4.568
 • 27
 • 42
 • 0
 • -
 • 73

Programma 6: Betreft alleen Friesemerenproject, Polderhoofdkanaal is afgesloten.

Print deze pagina