4.3 Ontwikkeling financiële markten

Begroting

De afgelopen crisisjaren en de huidige matige economische groei in Europa heeft verregaande gevolgen voor de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Geldmarkt rente

Door de zeer geringe economische groei heeft de ECB in 2016 de rente verder verlaagd tot 0,00%. De problemen van lage economische groei, hogere werkloosheid en hoge overheidsschulden blijven de meeste Europese landen parten spelen. De geldmarktrente (Euribor) is in de eerste helft van 2016 verder gedaald en zijn nu voor alle looptijden negatief. De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is hierdoor nihil.

Kapitaalmarktrente

De Nederlandse kapitaalmarktrente voor de periode van 10 jaar is in 2016 verder gedaald tot historisch laag niveau van 0,2%. De rentepercentages voor de kortere perioden zijn zelfs negatief.

Print deze pagina