3.3 Middelen kapitaalgoederen

Overzicht financiële middelen van het jaarlijks onderhoud (incl. beheerskosten).

Dienstjaar
2016
2017
2018
2019
2020
Bedragen x € 1.000,-
Jaarlijks onderhoud provinciale wegen9.2109.4209.7409.7309.730
Jaarlijks onderhoud vaarwegen *5.6608.83011.2004.3404.860
Jaarlijks onderhoud kunstwerken *8.30011.81012.5205.2303.130
Jaarlijks onderhoud steunpunten en opstallen280280280280310
Jaarlijks onderhoud provinciehuis810630630630630
Totaal24.26030.97034.37020.21018.660

*   Fluctuatie jaarlijks onderhoud kunstwerken/ vaarwegen heeft grotendeels betrekking op Van Harinxmakanaal  

Voor de vervanging van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar.

Met de herziening van het BBV met ingang van 2017 is het verplicht om ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut af te schrijven. Voor zover voor deze investeringen eenmalige middelen beschikbaar waren, is hiervoor een dekkingsreserve afschrijvingen gevormd. De afschrijvingslasten zullen in de komende jaren hieruit gedekt gaan worden.