2.4 Mutaties risico’s

Begroting

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2015.

Gewijzigde risico’s

Verbonden partijen
Juridische procedures
Stresstest

Print deze pagina