2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2015
 • 127.000
 • 436.500
 • 3,43
 • 309.500
 • 389.500
 • 3,07
 • 262.500
 • Begroting 2017
 • 113.400
 • 480.000
 • 4,23
 • 366.600
 • 419.400
 • 3,7
 • 306.000

Conclusie

In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is ruim boven de 4 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina