2.3 Weerstandsvermogen

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
Jaarstukken 2015
Begroting 2017
Benodigde weerstandscapaciteit (A)127.000113.400
Beschikbare weerstandscapaciteit (B)436.500480.000
Weerstandsvermogen B/A3,434,23
Weerstandsvermogen B – A309.500366.600
Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)389.500419.400
Weerstandsvermogen C/A3,073,7
Weerstandsvermogen C – A262.500306.000

Conclusie

In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is ruim boven de 4 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.