3. Overzicht van lasten en baten

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2017 vaststellen. Er zijn twee overzichten opge­no­men: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investe­ringen.

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. In de structurele budgetten zijn ook de bedrijfsvoeringskosten opgenomen die rechtstreeks aan de beleidsprogramma’s toegerekend kunnen worden. De overige bedrijfsvoeringskosten zijn opgenomen bij overhead. Dit is volgens de nieuwe regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd.

I - Overzicht van lasten en baten programma’s

Lasten en baten programma’s

Exploitatie Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Programma 1 – Bestuur
Lasten
Structureel10.23111.2509.1909.2229.3349.265
Niet structureel1.1521610101600
Totaal Lasten11.38311.2669.2009.2329.4949.265
Baten
Structureel438309309309309309
Niet structureel00000
Totaal Baten438309309309309309
Saldo10.94510.9588.8918.9239.1868.957
Vorming van reserves (lasten)600000
Beschikking over reserves (baten)60000
Saldo programma 110.95110.9528.8918.9239.1868.957
Programma 2 – Verkeer en vervoer
Lasten
Structureel90.65953.02879.08990.44093.03192.668
Niet structureel101.094101.25045.46635.56725.3666.590
Totaal Lasten191.753154.278124.555126.007118.39799.258
Baten
Structureel49.8503.5214.5742.9782.8132.463
Niet structureel69.14446.24824.9887.7554.9574.957
Totaal Baten118.99449.76829.56210.7337.7707.420
Saldo72.759104.50994.993115.273110.62791.838
Vorming van reserves (lasten)11.83667.87025.10415.44613.3283.470
Beschikking over reserves (baten)14.24621.59717.42526.3099.7348.586
Saldo programma 270.349150.782102.671104.410114.22186.722
Programma 3 – Water
Lasten
Structureel2.7472.9351.9371.6992.2602.214
Niet structureel1.7782.6516.8838.4506.5990
Totaal Lasten4.5265.5868.82010.1498.8592.214
Baten
Structureel612619619619619619
Niet structureel72600000
Totaal Baten1.337619619619619619
Saldo3.1884.9688.2019.5318.2401.596
Vorming van reserves (lasten)2.4882.4322.000754260
Beschikking over reserves (baten)1.2092.2942.608502.8500
Saldo programma 34.4675.1067.5949.5565.8161.596
Programma 4 – Milieu
Lasten
Structureel10.1439.8137.6197.5837.6187.478
Niet structureel5.4335.2927.5252.5394.7454.845
Totaal Lasten15.57515.10515.14310.12212.36312.323
Baten
Structureel282328328328328328
Niet structureel1.24736624924900
Totaal Baten1.529694577577328328
Saldo14.04614.41014.5669.54512.03511.994
Vorming van reserves (lasten)2795.1520000
Beschikking over reserves (baten)1.0706.3774.665502.5052.605
Saldo programma 413.25513.1869.9019.4959.5309.390
Programma 5 – Landelijk gebied
Lasten
Structureel45.01964.99659.39153.98452.92152.622
Niet structureel42.67741.02325.06119.83915.802855
Totaal Lasten87.695106.01984.45273.82268.72353.477
Baten
Structureel2.2101.1371.1341.1321.0351.035
Niet structureel2.2003.762350350350350
Totaal Baten4.4104.8991.4841.4821.3851.385
Saldo83.285101.12082.96872.34067.33852.092
Vorming van reserves (lasten)42.5868.5551.965204158151
Beschikking over reserves (baten)47.23826.1669.1446.5943.9700
Saldo programma 578.63483.51075.79065.95063.52652.243
Programma 6 – Economie, toerisme en recreatie
Lasten
Structureel53.13840.58033.49033.52533.66334.916
Niet structureel72.437125.22249.83835.94625.8949.943
Totaal Lasten125.575165.80383.32769.47059.55844.859
Baten
Structureel1893.478178178178178
Niet structureel11.34220.7536.5873.5543.5203.566
Totaal Baten11.53224.2316.7653.7323.6983.744
Saldo114.043141.57176.56265.73855.85941.116
Vorming van reserves (lasten)41.93635.7694.9292.2832910
Beschikking over reserves (baten)69.257102.99218.58613.69810.6082.578
Saldo programma 686.72274.34962.90554.32345.54238.538
Programma 7 – Sociaal beleid en zorg
Lasten
Structureel6.0744.1824.0912.7612.7802.764
Niet structureel9003.9063.2081.7671.5350
Totaal Lasten6.9748.0887.2994.5284.3152.764
Baten
Structureel900000
Niet structureel14200000
Totaal Baten15100000
Saldo6.8238.0887.2994.5284.3152.764
Vorming van reserves (lasten)4891.7970381220
Beschikking over reserves (baten)9764.5261.7614503030
Saldo programma 76.3365.3605.5384.1154.1352.764
Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
Lasten
Structureel23.83624.61821.50921.50221.69722.370
Niet structureel16.71129.61516.49714.9027.3793.763
Totaal Lasten40.54754.23338.00636.40429.07626.133
Baten
Structureel868181818181
Niet structureel1023.3330000
Totaal Baten1883.41481818181
Saldo40.35950.81937.92636.32328.99626.052
Vorming van reserves (lasten)16.4298.6419314.6382470
Beschikking over reserves (baten)25.33622.3505.1731.7461.7033.763
Saldo programma 831.45237.11033.68339.21527.54022.289
Programma 9 – Ruimte en wonen
Lasten
Structureel3.8754.1671.8491.8711.9491.883
Niet structureel7.41616.3442.6428483.708150
Totaal Lasten11.29120.5114.4912.7195.6572.033
Baten
Structureel292261261261261261
Niet structureel127750000
Totaal Baten418336261261261261
Saldo10.87320.1754.2312.4595.3961.773
Vorming van reserves (lasten)19.5704.444020000
Beschikking over reserves (baten)14.27717.61774403.108150
Saldo programma 916.1667.0033.4872.6592.2891.623
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Lasten
Structureel4.9238.10110.75712.23610.47212.718
Niet structureel55.493313.23216.43537.17516.8011.201
Totaal Lasten60.415321.33227.19249.41127.27213.919
Baten
Structureel300.022315.456285.950270.042271.105294.259
Niet structureel9.62919.40115.58214.0798.9118.904
Totaal Baten309.652334.857301.532284.120280.016303.163
Saldo-249.236-13.524-274.341-234.710-252.744-289.244
Vorming van reserves (lasten)335.99848.4731.3501.0001250
Beschikking over reserves (baten)426.351428.85579.464107.50875.3560
Saldo algemene dekkingsmiddelen-339.589-393.907-352.454-341.218-327.975-289.244
Overhead
Lasten
Overhead0031.50532.40631.30431.616
Totaal Lasten0031.50532.40631.30431.616
Totaal programma’s
Lasten
Structureel250.645223.670260.426267.227267.028270.513
Niet structureel305.090638.550173.564157.042107.98927.347
Totaal Lasten555.735862.221433.990424.269375.017297.860
Baten
Structureel353.990325.188293.432275.926276.727299.531
Niet structureel94.65993.93747.75625.98717.73817.776
Totaal Baten448.649419.126341.188301.913294.465317.307
Saldo107.087443.09592.802122.35780.551-19.447
Vorming van reserves (lasten)471.617183.13336.28023.88214.6973.620
Beschikking over reserves (baten)599.961632.779139.570156.405110.13517.682
Saldo-21.258-6.551-10.489-10.166-14.887-33.508

Begrotingswijzigingen

Een overzicht van begrotingswijzigingen per programma van 1e bestuursrapportage 2016 tot begroting 2017 is opgenomen in bijlage 2 Begrotingshistorie.

II - Overzicht van investeringen: uitgaven en ontvangsten

Investeringen: uitgaven en ontvangsten

Bedragen x € 1.000,-
Totaal
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Programma 2 – Verkeer en vervoer
Uitgaven732.355401.496211.83167.41951.6080
Bijdragen van derden475.587315.664121.01118.03520.8780
Saldo programma 2256.76785.83290.82149.38430.7310
Programma 5 – Landelijk gebied
Uitgaven6.2796.2790000
Bijdragen van derden00000
Saldo programma 56.2796.2790000
Programma 6 – Economie, toerisme en recreatie
Uitgaven26.80910.9985.2123.2247006.676
Bijdragen van derden12.74612.561185000
Saldo programma 514.063-1.5635.0273.2247006.676
Programma 9 – Ruimte en wonen
Uitgaven7877870000
Bijdragen van derden7877870000
Saldo programma 9000000
Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Uitgaven1971970000
Bijdragen van derden1601600000
Saldo programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien37370000
Bedrijfsvoering
Uitgaven6.3181.4301.1497248602.155
Bijdragen van derden0
Saldo bedrijfsvoering6.3181.4301.1497248602.155
Totaal programma’s en bedrijfsvoering
Uitgaven772.744421.187218.19271.36753.1698.831
Bijdragen van derden489.280329.172121.19618.03520.8780
Saldo283.46492.01596.99653.33132.2918.831