3. Overzicht van lasten en baten

Begroting

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2017 vaststellen. Er zijn twee overzichten opge­no­men: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investe­ringen.

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. In de structurele budgetten zijn ook de bedrijfsvoeringskosten opgenomen die rechtstreeks aan de beleidsprogramma’s toegerekend kunnen worden. De overige bedrijfsvoeringskosten zijn opgenomen bij overhead. Dit is volgens de nieuwe regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2017. Budgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd.

I – Overzicht van lasten en baten programma’s

Lasten en baten programma’s

 • Exploitatie Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 – Bestuur
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 1
 • Programma 2 – Verkeer en vervoer
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 2
 • Programma 3 – Water
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 3
 • Programma 4 – Milieu
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 4
 • Programma 5 – Landelijk gebied
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 5
 • Programma 6 – Economie, toerisme en recreatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 6
 • Programma 7 – Sociaal beleid en zorg
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 7
 • Programma 8 – Cultuur, taal en onderwijs
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 8
 • Programma 9 – Ruimte en wonen
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 9
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo algemene dekkingsmiddelen
 • Overhead
 • Lasten
 • Overhead
 • Totaal Lasten
 • Totaal programma’s
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo
 • Realisatie 2015
 • 10.231
 • 1.152
 • 11.383
 • 438
 • 438
 • 10.945
 • 6
 • 10.951
 • 90.659
 • 101.094
 • 191.753
 • 49.850
 • 69.144
 • 118.994
 • 72.759
 • 11.836
 • 14.246
 • 70.349
 • 2.747
 • 1.778
 • 4.526
 • 612
 • 726
 • 1.337
 • 3.188
 • 2.488
 • 1.209
 • 4.467
 • 10.143
 • 5.433
 • 15.575
 • 282
 • 1.247
 • 1.529
 • 14.046
 • 279
 • 1.070
 • 13.255
 • 45.019
 • 42.677
 • 87.695
 • 2.210
 • 2.200
 • 4.410
 • 83.285
 • 42.586
 • 47.238
 • 78.634
 • 53.138
 • 72.437
 • 125.575
 • 189
 • 11.342
 • 11.532
 • 114.043
 • 41.936
 • 69.257
 • 86.722
 • 6.074
 • 900
 • 6.974
 • 9
 • 142
 • 151
 • 6.823
 • 489
 • 976
 • 6.336
 • 23.836
 • 16.711
 • 40.547
 • 86
 • 102
 • 188
 • 40.359
 • 16.429
 • 25.336
 • 31.452
 • 3.875
 • 7.416
 • 11.291
 • 292
 • 127
 • 418
 • 10.873
 • 19.570
 • 14.277
 • 16.166
 • 4.923
 • 55.493
 • 60.415
 • 300.022
 • 9.629
 • 309.652
 • -249.236
 • 335.998
 • 426.351
 • -339.589
 • 0
 • 0
 • 250.645
 • 305.090
 • 555.735
 • 353.990
 • 94.659
 • 448.649
 • 107.087
 • 471.617
 • 599.961
 • -21.258
 • Begroting 2016
 • 11.250
 • 16
 • 11.266
 • 309
 • 0
 • 309
 • 10.958
 • 0
 • 6
 • 10.952
 • 53.028
 • 101.250
 • 154.278
 • 3.521
 • 46.248
 • 49.768
 • 104.509
 • 67.870
 • 21.597
 • 150.782
 • 2.935
 • 2.651
 • 5.586
 • 619
 • 0
 • 619
 • 4.968
 • 2.432
 • 2.294
 • 5.106
 • 9.813
 • 5.292
 • 15.105
 • 328
 • 366
 • 694
 • 14.410
 • 5.152
 • 6.377
 • 13.186
 • 64.996
 • 41.023
 • 106.019
 • 1.137
 • 3.762
 • 4.899
 • 101.120
 • 8.555
 • 26.166
 • 83.510
 • 40.580
 • 125.222
 • 165.803
 • 3.478
 • 20.753
 • 24.231
 • 141.571
 • 35.769
 • 102.992
 • 74.349
 • 4.182
 • 3.906
 • 8.088
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.088
 • 1.797
 • 4.526
 • 5.360
 • 24.618
 • 29.615
 • 54.233
 • 81
 • 3.333
 • 3.414
 • 50.819
 • 8.641
 • 22.350
 • 37.110
 • 4.167
 • 16.344
 • 20.511
 • 261
 • 75
 • 336
 • 20.175
 • 4.444
 • 17.617
 • 7.003
 • 8.101
 • 313.232
 • 321.332
 • 315.456
 • 19.401
 • 334.857
 • -13.524
 • 48.473
 • 428.855
 • -393.907
 • 0
 • 0
 • 223.670
 • 638.550
 • 862.221
 • 325.188
 • 93.937
 • 419.126
 • 443.095
 • 183.133
 • 632.779
 • -6.551
 • Begroting 2017
 • 9.190
 • 10
 • 9.200
 • 309
 • 0
 • 309
 • 8.891
 • 0
 • 0
 • 8.891
 • 79.089
 • 45.466
 • 124.555
 • 4.574
 • 24.988
 • 29.562
 • 94.993
 • 25.104
 • 17.425
 • 102.671
 • 1.937
 • 6.883
 • 8.820
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.201
 • 2.000
 • 2.608
 • 7.594
 • 7.619
 • 7.525
 • 15.143
 • 328
 • 249
 • 577
 • 14.566
 • 0
 • 4.665
 • 9.901
 • 59.391
 • 25.061
 • 84.452
 • 1.134
 • 350
 • 1.484
 • 82.968
 • 1.965
 • 9.144
 • 75.790
 • 33.490
 • 49.838
 • 83.327
 • 178
 • 6.587
 • 6.765
 • 76.562
 • 4.929
 • 18.586
 • 62.905
 • 4.091
 • 3.208
 • 7.299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.299
 • 0
 • 1.761
 • 5.538
 • 21.509
 • 16.497
 • 38.006
 • 81
 • 0
 • 81
 • 37.926
 • 931
 • 5.173
 • 33.683
 • 1.849
 • 2.642
 • 4.491
 • 261
 • 0
 • 261
 • 4.231
 • 0
 • 744
 • 3.487
 • 10.757
 • 16.435
 • 27.192
 • 285.950
 • 15.582
 • 301.532
 • -274.341
 • 1.350
 • 79.464
 • -352.454
 • 31.505
 • 31.505
 • 260.426
 • 173.564
 • 433.990
 • 293.432
 • 47.756
 • 341.188
 • 92.802
 • 36.280
 • 139.570
 • -10.489
 • Begroting 2018
 • 9.222
 • 10
 • 9.232
 • 309
 • 0
 • 309
 • 8.923
 • 0
 • 0
 • 8.923
 • 90.440
 • 35.567
 • 126.007
 • 2.978
 • 7.755
 • 10.733
 • 115.273
 • 15.446
 • 26.309
 • 104.410
 • 1.699
 • 8.450
 • 10.149
 • 619
 • 0
 • 619
 • 9.531
 • 75
 • 50
 • 9.556
 • 7.583
 • 2.539
 • 10.122
 • 328
 • 249
 • 577
 • 9.545
 • 0
 • 50
 • 9.495
 • 53.984
 • 19.839
 • 73.822
 • 1.132
 • 350
 • 1.482
 • 72.340
 • 204
 • 6.594
 • 65.950
 • 33.525
 • 35.946
 • 69.470
 • 178
 • 3.554
 • 3.732
 • 65.738
 • 2.283
 • 13.698
 • 54.323
 • 2.761
 • 1.767
 • 4.528
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.528
 • 38
 • 450
 • 4.115
 • 21.502
 • 14.902
 • 36.404
 • 81
 • 0
 • 81
 • 36.323
 • 4.638
 • 1.746
 • 39.215
 • 1.871
 • 848
 • 2.719
 • 261
 • 0
 • 261
 • 2.459
 • 200
 • 0
 • 2.659
 • 12.236
 • 37.175
 • 49.411
 • 270.042
 • 14.079
 • 284.120
 • -234.710
 • 1.000
 • 107.508
 • -341.218
 • 32.406
 • 32.406
 • 267.227
 • 157.042
 • 424.269
 • 275.926
 • 25.987
 • 301.913
 • 122.357
 • 23.882
 • 156.405
 • -10.166
 • Begroting 2019
 • 9.334
 • 160
 • 9.494
 • 309
 • 0
 • 309
 • 9.186
 • 0
 • 0
 • 9.186
 • 93.031
 • 25.366
 • 118.397
 • 2.813
 • 4.957
 • 7.770
 • 110.627
 • 13.328
 • 9.734
 • 114.221
 • 2.260
 • 6.599
 • 8.859
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.240
 • 426
 • 2.850
 • 5.816
 • 7.618
 • 4.745
 • 12.363
 • 328
 • 0
 • 328
 • 12.035
 • 0
 • 2.505
 • 9.530
 • 52.921
 • 15.802
 • 68.723
 • 1.035
 • 350
 • 1.385
 • 67.338
 • 158
 • 3.970
 • 63.526
 • 33.663
 • 25.894
 • 59.558
 • 178
 • 3.520
 • 3.698
 • 55.859
 • 291
 • 10.608
 • 45.542
 • 2.780
 • 1.535
 • 4.315
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.315
 • 122
 • 303
 • 4.135
 • 21.697
 • 7.379
 • 29.076
 • 81
 • 0
 • 81
 • 28.996
 • 247
 • 1.703
 • 27.540
 • 1.949
 • 3.708
 • 5.657
 • 261
 • 0
 • 261
 • 5.396
 • 0
 • 3.108
 • 2.289
 • 10.472
 • 16.801
 • 27.272
 • 271.105
 • 8.911
 • 280.016
 • -252.744
 • 125
 • 75.356
 • -327.975
 • 31.304
 • 31.304
 • 267.028
 • 107.989
 • 375.017
 • 276.727
 • 17.738
 • 294.465
 • 80.551
 • 14.697
 • 110.135
 • -14.887
 • Begroting 2020
 • 9.265
 • 0
 • 9.265
 • 309
 • 0
 • 309
 • 8.957
 • 0
 • 0
 • 8.957
 • 92.668
 • 6.590
 • 99.258
 • 2.463
 • 4.957
 • 7.420
 • 91.838
 • 3.470
 • 8.586
 • 86.722
 • 2.214
 • 0
 • 2.214
 • 619
 • 0
 • 619
 • 1.596
 • 0
 • 0
 • 1.596
 • 7.478
 • 4.845
 • 12.323
 • 328
 • 0
 • 328
 • 11.994
 • 0
 • 2.605
 • 9.390
 • 52.622
 • 855
 • 53.477
 • 1.035
 • 350
 • 1.385
 • 52.092
 • 151
 • 0
 • 52.243
 • 34.916
 • 9.943
 • 44.859
 • 178
 • 3.566
 • 3.744
 • 41.116
 • 0
 • 2.578
 • 38.538
 • 2.764
 • 0
 • 2.764
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.764
 • 0
 • 0
 • 2.764
 • 22.370
 • 3.763
 • 26.133
 • 81
 • 0
 • 81
 • 26.052
 • 0
 • 3.763
 • 22.289
 • 1.883
 • 150
 • 2.033
 • 261
 • 0
 • 261
 • 1.773
 • 0
 • 150
 • 1.623
 • 12.718
 • 1.201
 • 13.919
 • 294.259
 • 8.904
 • 303.163
 • -289.244
 • 0
 • 0
 • -289.244
 • 31.616
 • 31.616
 • 270.513
 • 27.347
 • 297.860
 • 299.531
 • 17.776
 • 317.307
 • -19.447
 • 3.620
 • 17.682
 • -33.508

Begrotingswijzigingen

Een overzicht van begrotingswijzigingen per programma van 1e bestuursrapportage 2016 tot begroting 2017 is opgenomen in bijlage 2 Begrotingshistorie.

II – Overzicht van investeringen: uitgaven en ontvangsten

Investeringen: uitgaven en ontvangsten

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 2 – Verkeer en vervoer
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 2
 • Programma 5 – Landelijk gebied
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 5
 • Programma 6 – Economie, toerisme en recreatie
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 5
 • Programma 9 – Ruimte en wonen
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 9
 • Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo bedrijfsvoering
 • Totaal programma’s en bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo
 • Totaal
 • 732.355
 • 475.587
 • 256.767
 • 6.279
 • 0
 • 6.279
 • 26.809
 • 12.746
 • 14.063
 • 787
 • 787
 • 0
 • 197
 • 160
 • 37
 • 6.318
 • 0
 • 6.318
 • 772.744
 • 489.280
 • 283.464
 • Begroting 2016
 • 401.496
 • 315.664
 • 85.832
 • 6.279
 • 6.279
 • 10.998
 • 12.561
 • -1.563
 • 787
 • 787
 • 0
 • 197
 • 160
 • 37
 • 1.430
 • 1.430
 • 421.187
 • 329.172
 • 92.015
 • Begroting 2017
 • 211.831
 • 121.011
 • 90.821
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.212
 • 185
 • 5.027
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.149
 • 1.149
 • 218.192
 • 121.196
 • 96.996
 • Begroting 2018
 • 67.419
 • 18.035
 • 49.384
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.224
 • 0
 • 3.224
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 724
 • 724
 • 71.367
 • 18.035
 • 53.331
 • Begroting 2019
 • 51.608
 • 20.878
 • 30.731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 700
 • 0
 • 700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 860
 • 860
 • 53.169
 • 20.878
 • 32.291
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.676
 • 0
 • 6.676
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.155
 • 2.155
 • 8.831
 • 0
 • 8.831

 

Print deze pagina