2.6 REP-middelen

Begroting

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het rijk via het provinciefonds € 51,4 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007: € 48 miljoen). Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 83,8 miljoen aan beschikbare middelen.

Daarnaast staat er nog REP-geld bij het SNN geparkeerd (in 2012 gedecentraliseerd door ministerie EZ), het aandeel van Fryslân bedraagt € 57,8 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het SNN  in afstemming met het ministerie

Op 25 januari 2012 hebben uw Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben uw Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten.

Projecten waarvoor REP-middelen worden ingezet

 • Programma - Beleidsveld
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,1
 • 6,2
 • 6,2
 • 6,3
 • Project
 • Totaal beschikbaar
 • Inzet projecten:
 • Dairy Campus
 • Dairy Campus
 • Thialf
 • Innovatiecluster Drachten
 • Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier
 • Afsluitdijk
 • Wetsus fase 1 en 2
 • Wetsus fase 1
 • Wetsus fase 2
 • FMP Wymbritseradiel
 • Friese Meren Projecten
 • Energy Valley
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • SNN Noordelijk project IJk-Dijk
 • (aandeel provincie)
 • SNN uitvoeringskosten
 • Restant nog in te zetten
 • PS besluit (of DB SNN)
 • 06/26/2013
 • 04-12-2012 SNN
 • 06/26/2013
 • 07/03/2013
 • 11/27/2013
 • 01/21/2015
 • 09/24/2014
 • 04-12-2012 SNN
 • 12-07-2016 SNN
 • 12/15/2010
 • 03/21/2012
 • 10/16/2013
 • 11/11/2015
 • DB SNN
 • DB SNN
 • REP Provincie
 • 32,4
 • 2,5
 • 10
 • 9,9
 • 10
 • 0
 • REP Rijk Provincie-fonds
 • 51,4
 • 10
 • 8
 • 0,3
 • 3,9
 • 13
 • 4,6
 • 10
 • 1
 • 0,6
 • 0
 • REP Rijk (via SNN)
 • 57,8
 • 15
 • 19
 • 19
 • 1,1
 • 2,5
 • 1,2

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

Print deze pagina