Bijlage 9: Voorstellen en heroverwegingen uitvoeringsagenda 2016-2020

Begroting

Voorstellen kadernota 2017

(bedragen x € 1.000)

bijlage 9 voorstellen kadernota

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • Voorstel
 • Verkeer en vervoer
 • Vaartraject Fonejacht baggeren
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Water
 • Mirt verkenning koppelkansen
 • Milieu
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • Landelijk gebied
 • Uitvoeringskader Leader POP3
 • Cofinanciering POP 3
 • Faunabeheerseenheid
 • Onderzoeksgeld voor weidevogels (amendement 2)
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Cofinanciering MIT landelijk arrangement
 • Cofinanciering Interreg, Efro en Waddenfonds
 • Aansluiting energienetwerk Afsluitdijk
 • Afsluitdijk icoonproject
 • Ruimte en wonen
 • Stuurgroep waddenprovincies
 • Holwerd aan zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda’s
 • Omgevingsvisie
 • Aanpassing digitale systemen voor invoering omgevingswet
 • Totaal voorstellen
 • Totaal
 • 1.350
 • 150
 • 100
 • 170
 • 750
 • 1.500
 • 900
 • 800
 • 1.333
 • 4.500
 • 500
 • 500
 • 300
 • 400
 • 325
 • 500
 • 525
 • 14.603
 • 2017
 • 1.350
 • 150
 • 100
 • 170
 • 375
 • 375
 • 300
 • 200
 • 733
 • 1.500
 • 500
 • 500
 • 100
 • 200
 • 325
 • 250
 • 525
 • 7.653
 • 2018
 • 375
 • 375
 • 300
 • 200
 • 600
 • 2.000
 • 100
 • 200
 • 250
 • 4.400
 • 2019
 • 375
 • 300
 • 200
 • 1.000
 • 100
 • 1.975
 • 2020
 • 375
 • 200
 • 575
Print deze pagina