Bijlage 3: Verloop vaste activa

bedragen x € 1.000,-
Rekening 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Overige investeringen met economisch nut
gronden en terreinen1.4281.3951.3621.3301.2971.264
bedrijfsgebouwen67.77964.10961.56858.32555.08653.651
vervoermiddelen3831.2971.2731.1821.0911.001
machines, apparaten en installaties5.0615.1414.7913.9863.3084.108
overig4.8396.1796.4005.9415.4825.022
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
grond-, weg- en waterbouwkundige werken*316.23285.529167.459193.021202.435218.901
Financiële vaste activa
kapitaalverstrekking aan deelnemingen68.025166.329231.329236.329236.329236.329
overige langlopende leningen144.620312.128387.004408.944414.006414.460
uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar177.921177.921177.921177.921177.921177.921
overige uitzettingen390.191386.978386.978386.978386.978386.978
bijdragen aan activa van derden27.24500000
Immateriële vaste activa
bijdrage aan activa van derden27.24526.15425.06223.97022.87821.787
Totaal vaste activa1.230.9671.233.1581.451.1461.497.9261.506.8101.521.420
Toelichting:

*  De lagere uitgaven voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in 2016 worden veroorzaakt door het eenmalig afwaarderen van de boekwaarde met € 295 miljoen in verband met de balansverkorting.