Bijlage 3: Verloop vaste activa

Begroting

bijlage 3 verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Overige investeringen met economisch nut
 • gronden en terreinen
 • bedrijfsgebouwen
 • vervoermiddelen
 • machines, apparaten en installaties
 • overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • grond-, weg- en waterbouwkundige werken*
 • Financiële vaste activa
 • kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • overige langlopende leningen
 • uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar
 • overige uitzettingen
 • bijdragen aan activa van derden
 • Immateriële vaste activa
 • bijdrage aan activa van derden
 • Totaal vaste activa
 • Rekening 2015
 • 1.428
 • 67.779
 • 383
 • 5.061
 • 4.839
 • 316.232
 • 68.025
 • 144.620
 • 177.921
 • 390.191
 • 27.245
 • 27.245
 • 1,230,967
 • Begroting 2016
 • 1.395
 • 64.109
 • 1.297
 • 5.141
 • 6.179
 • 85.529
 • 166.329
 • 312.128
 • 177.921
 • 386.978
 • 0
 • 26.154
 • 1,233,158
 • Begroting 2017
 • 1.362
 • 61.568
 • 1.273
 • 4.791
 • 6.400
 • 167.459
 • 231.329
 • 387.004
 • 177.921
 • 386.978
 • 0
 • 25.062
 • 1,451,146
 • Begroting 2018
 • 1.330
 • 58.325
 • 1.182
 • 3.986
 • 5.941
 • 193.021
 • 236.329
 • 408.944
 • 177.921
 • 386.978
 • 0
 • 23.970
 • 1,497,926
 • Begroting 2019
 • 1.297
 • 55.086
 • 1.091
 • 3.308
 • 5.482
 • 202.435
 • 236.329
 • 414.006
 • 177.921
 • 386.978
 • 0
 • 22.878
 • 1,506,810
 • Begroting 2020
 • 1.264
 • 53.651
 • 1.001
 • 4.108
 • 5.022
 • 218.901
 • 236.329
 • 414.460
 • 177.921
 • 386.978
 • 0
 • 21.787
 • 1,521,420

Toelichting:

*  De lagere uitgaven voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in 2016 worden veroorzaakt door het eenmalig afwaarderen van de boekwaarde met € 295 miljoen in verband met de balansverkorting.

Print deze pagina