Programma 9: Ruimte en wonen

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - onderwerp I 14 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, onderdeel waddenbeleid
 • - onderwerp I 15 Evaluatie bedrijventerreinenbeleid
 • - onderwerp I 16 Aankoop retailgegevens
 • - onderwerp III 5 MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee
 • - onderwerp IV B 25 Bestedingsritme decentralisatie uitkering bedrijventerreinen
 • - onderwerp V 6 Bestedingsritme reserve gebiedsbudgetten
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS overhead
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 20.051
 • 0
 • 12
 • 30
 • 24
 • 50
 • -164
 • 525
 • -17
 • 0
 • 460
 • 20.511
 • 336
 • 0
 • 336
 • 20.175
 • 2017
 • 4.579
 • 1.400
 • 0
 • 0
 • 16
 • 0
 • 164
 • 0
 • 0
 • -1.668
 • -88
 • 4.491
 • 261
 • 0
 • 261
 • 4.231
 • 2018
 • 3.903
 • 550
 • 0
 • 0
 • 16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.749
 • -1.183
 • 2.719
 • 261
 • 0
 • 261
 • 2.459
 • 2019
 • 7.256
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.699
 • -1.599
 • 5.657
 • 261
 • 0
 • 261
 • 5.396
 • 2020
 • 3.553
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • -1.670
 • -1.520
 • 2.033
 • 261
 • 0
 • 261
 • 1.773
Print deze pagina