Programma 9: Ruimte en wonen

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)20.0514.5793.9037.2563.553
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 04 Kadernota 201701.4005501000
- onderwerp I 14 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, onderdeel waddenbeleid120000
- onderwerp I 15 Evaluatie bedrijventerreinenbeleid300000
- onderwerp I 16 Aankoop retailgegevens24161600
- onderwerp III 5 MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee500000
- onderwerp IV B 25 Bestedingsritme decentralisatie uitkering bedrijventerreinen-164164000
- onderwerp V 6 Bestedingsritme reserve gebiedsbudgetten525000150
GS:
GS bedrijfsvoering-170000
GS overhead0-1.668-1.749-1.699-1.670
Begrotingswijziging totaal460-88-1.183-1.599-1.520
Lasten begroting t/m begroting 201720.5114.4912.7195.6572.033
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)336261261261261
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal00000
Baten begroting t/m begroting 2017336261261261261
Lasten - Baten20.1754.2312.4595.3961.773