Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 23-3-2016:
 • - 09 inisjatyfútstel ôfbou subsydzjes maatskiplike organisaasjes
 • - PS 22-6-2016:
 • - onderwerp III 1 Jongerenparticipatie van programma 7 naar programma 1
 • - onderwerp III 3 IMF Iepen Mienskip Fonds Kansarme Friezen
 • - onderwerp IV B 16 Bestedingsritme Zorgvoorzieningen
 • - onderwerp IV B 17 Bestedingsritme Vrijwilligersacademie
 • - onderwerp IV B 18 Bestedingsritme Fonds kansarme Friezen
 • - onderwerp IV B 19 Bestedingsritme Sociaal Beleid
 • GS:
 • GS overhead
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 9.998
 • 0
 • -21
 • -350
 • 84
 • 75
 • -890
 • -808
 • 0
 • -1.909
 • 8.088
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.088
 • 2017
 • 6.639
 • 445
 • -17
 • -350
 • 0
 • 0
 • 390
 • 608
 • -416
 • 660
 • 7.299
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.299
 • 2018
 • 5.364
 • -445
 • -17
 • -350
 • 0
 • -38
 • 250
 • 200
 • -436
 • -836
 • 4.528
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.528
 • 2019
 • 4.978
 • 0
 • -17
 • -350
 • -84
 • -38
 • 250
 • 0
 • -424
 • -663
 • 4.315
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.315
 • 2020
 • 3.197
 • 0
 • -17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -417
 • -434
 • 2.764
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.764
Print deze pagina