Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)9.9986.6395.3644.9783.197
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 23-3-2016:
- 09 inisjatyfútstel ôfbou subsydzjes maatskiplike organisaasjes0445-44500
- PS 22-6-2016:
- onderwerp III 1 Jongerenparticipatie van programma 7 naar programma 1-21-17-17-17-17
- onderwerp III 3 IMF Iepen Mienskip Fonds Kansarme Friezen-350-350-350-3500
- onderwerp IV B 16 Bestedingsritme Zorgvoorzieningen8400-840
- onderwerp IV B 17 Bestedingsritme Vrijwilligersacademie750-38-380
- onderwerp IV B 18 Bestedingsritme Fonds kansarme Friezen-8903902502500
- onderwerp IV B 19 Bestedingsritme Sociaal Beleid-80860820000
GS:
GS overhead0-416-436-424-417
Begrotingswijziging totaal-1.909660-836-663-434
Lasten begroting t/m begroting 20178.0887.2994.5284.3152.764
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)00000
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal00000
Baten begroting t/m begroting 201700000
Lasten - Baten8.0887.2994.5284.3152.764