Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - 06 verwerving NOM aandelen
 • - onderwerp I 10 Subsidieregeling Asbest eraf-Zonnepanelen erop
 • - onderwerp I 11 Koopstromenonderzoek
 • - onderwerp I 7 Wurkje mei Fryslân: Quick Win WfF Talint foar Fryslân I en maatregel 25 Hoogwaardige kennisinfrastructuur Talint foar Fryslân II
 • - onderwerp I 8 Wurkje mei Fryslân: 25 Hoogwaardige kennisinfrastructuur Praktijkgerichte onderwijsstructuur
 • - onderwerp I 9 Vrijval stadsconvenant Leeuwarden
 • - onderwerp III 5 MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee
 • - onderwerp IV A 4 Bestedingsritme REP Friese Meren Project
 • - onderwerp IV A 5 Bestedingsritme Innovatiecluster Drachten
 • - onderwerp IV A 6 Bestedingsritme Breedband
 • - onderwerp IV A 7 Bestedingsritme RSP/REP Uitvoeringsprogramma De Nieuwe Afsluitdijk
 • - onderwerp IV A 8 Bestedingsritme RSP/REP Sluis Kornwerderzand
 • - onderwerp IV A 9 Bestedingsritme REP Wetsus fase 1
 • - onderwerp IV B 13 Bestedingsritme Friese Meren Project categorie B
 • - onderwerp IV B 14 Bestedingsritme Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds
 • - onderwerp IV B 15 Bestedingsritme Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds
 • - onderwerp V 2 Bestedingsritme reserve Inzet NUON
 • - onderwerp V 5 Bestedingsritme Wurkje mei Fryslân diverse maatregelen
 • - onderwerp V 6 Bestedingsritme reserve gebiedsbudgetten
 • PS 29-6-2016:
 • - 04 Gebiedsbudget Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2016-2019
 • - 05 Gastvrij Fryslân
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS overhead
 • GS provinciefonds
 • GS Wurkje mei Fryslân
 • Openbaar vervoer duurzaam afschrijving van programma 6 naar 2
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 06 verwerving NOM aandelen
 • - onderwerp I 11 Koopstromenonderzoek
 • - onderwerp IV A 6 Bestedingsritme Breedband
 • - onderwerp IV B 14 Bestedingsritme Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds
 • - onderwerp IV B 15 Bestedingsritme Cofinanciering EZ/EFRO, Interreg en Waddenfonds
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 173.480
 • 0
 • 3,300
 • 300
 • 75
 • -410
 • 1,000
 • -13
 • -50
 • 220
 • -177
 • -1,824
 • 700
 • 650
 • 370
 • -800
 • 843
 • 1,306
 • -3,674
 • -7,269
 • 1,011
 • -450
 • 450
 • -50
 • -149
 • 0
 • 821
 • -3.430
 • -428
 • -7.677
 • 165.803
 • 19.182
 • 3,300
 • 0
 • -1,824
 • 173
 • 3,400
 • 5.050
 • 24.231
 • 141.571
 • 2017
 • 78.517
 • 3.233
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -220
 • 177
 • 684
 • -700
 • -650
 • -370
 • 800
 • -409
 • 694
 • 1.366
 • 3.515
 • 172
 • 149
 • 230
 • 0
 • 0
 • -3.194
 • 257
 • -570
 • -428
 • 4.811
 • 83.327
 • 5.761
 • 0
 • 60
 • 684
 • 260
 • 0
 • 1.004
 • 6.765
 • 76.562
 • 2018
 • 72.713
 • 2.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -416
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 700
 • -1.847
 • -395
 • 0
 • -51
 • -300
 • 0
 • 0
 • -3.106
 • 0
 • 0
 • -428
 • -3.243
 • 69.470
 • 4.148
 • 0
 • 0
 • -416
 • 0
 • 0
 • -416
 • 3.732
 • 65.738
 • 2019
 • 54.990
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -416
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 700
 • 2.078
 • 4.149
 • 0
 • 352
 • 150
 • 0
 • 0
 • -3.017
 • 0
 • 0
 • -428
 • 4.568
 • 59.558
 • 4.114
 • 0
 • 0
 • -416
 • 0
 • 0
 • -416
 • 3.698
 • 55.859
 • 2020
 • 45.281
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 892
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.078
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.964
 • 0
 • 0
 • -428
 • -422
 • 44.859
 • 2.852
 • 0
 • 0
 • 892
 • 0
 • 0
 • 892
 • 3.744
 • 41.116
Print deze pagina