Programma 5: Landelijk gebied

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - 04 Kadernota 2017 amendemint nr. 2 ûndersyksjild foar greidefûgels
 • - onderwerp I 4 Nationale landschappen
 • - onderwerp I 5 Plattelandsbeleid
 • - onderwerp I 6 Realisatie open grasland/weidevogels
 • - onderwerp III 3 IMF Iepen Mienskip Fonds Kansarme Friezen
 • - onderwerp IV A 3 Bestedingsritme Kansen in Kernen
 • - onderwerp IV B 10 Bestedingsritme Landbouwagenda 2014-2020
 • - onderwerp IV B 11 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân
 • - onderwerp IV B 12 Bestedingsritme Landbouw kennis en innovatie
 • - onderwerp IV B 5 Bestedingsritme Weidevogellandschappen
 • - onderwerp IV B 6 Bestedingsritme Akkerbouwacademie cropchain
 • - onderwerp IV B 7 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw
 • - onderwerp IV B 8 Bestedingsritme Kening fan 'e Greide
 • - onderwerp IV B 9 Bestedingsritme Nota Plattelandsbeleid
 • - onderwerp V 4 Bestedingsritme reserve Natuurpact
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS nominaal
 • GS overhead
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 111.757
 • 0
 • 0
 • 82
 • 190
 • 120
 • 350
 • -792
 • -600
 • -225
 • -880
 • -200
 • -200
 • -200
 • 48
 • -1,805
 • -2,021
 • -18
 • -461
 • 423
 • 0
 • 452
 • -5.738
 • 106.019
 • 4.917
 • -18
 • -18
 • 4.899
 • 101.120
 • 2017
 • 87.076
 • 1.050
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 350
 • -405
 • 0
 • 225
 • 440
 • 200
 • 0
 • 100
 • -10
 • 885
 • 1.574
 • 0
 • 0
 • 423
 • -7.680
 • 25
 • -2.624
 • 84.452
 • 1.484
 • 0
 • 0
 • 1.484
 • 82.968
 • 2018
 • 76.215
 • 1.050
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 350
 • 792
 • 600
 • 0
 • 440
 • 0
 • 200
 • 100
 • -38
 • 900
 • 34
 • 0
 • 0
 • 423
 • -7.469
 • 25
 • -2.393
 • 73.822
 • 1.482
 • 0
 • 0
 • 1.482
 • 72.340
 • 2019
 • 73.866
 • 675
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 350
 • 405
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 423
 • -7.241
 • 25
 • -5.143
 • 68.723
 • 1.385
 • 0
 • 0
 • 1.385
 • 67.338
 • 2020
 • 60.085
 • 375
 • 200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 423
 • -7.605
 • 0
 • -6.608
 • 53.477
 • 1.385
 • 0
 • 0
 • 1.385
 • 52.092
Print deze pagina