Programma 5: Landelijk gebied

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)111.75787.07676.21573.86660.085
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 04 Kadernota 201701.0501.050675375
- 04 Kadernota 2017 amendemint nr. 2 ûndersyksjild foar greidefûgels0200200200200
- onderwerp I 4 Nationale landschappen820000
- onderwerp I 5 Plattelandsbeleid1900000
- onderwerp I 6 Realisatie open grasland/weidevogels1200000
- onderwerp III 3 IMF Iepen Mienskip Fonds Kansarme Friezen3503503503500
- onderwerp IV A 3 Bestedingsritme Kansen in Kernen-792-4057924050
- onderwerp IV B 10 Bestedingsritme Landbouwagenda 2014-2020-600060000
- onderwerp IV B 11 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân-225225000
- onderwerp IV B 12 Bestedingsritme Landbouw kennis en innovatie-88044044000
- onderwerp IV B 5 Bestedingsritme Weidevogellandschappen-200200000
- onderwerp IV B 6 Bestedingsritme Akkerbouwacademie cropchain-200020000
- onderwerp IV B 7 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw-20010010000
- onderwerp IV B 8 Bestedingsritme Kening fan 'e Greide48-10-3800
- onderwerp IV B 9 Bestedingsritme Nota Plattelandsbeleid-1.805885900200
- onderwerp V 4 Bestedingsritme reserve Natuurpact-2.0211.5743400
GS:
GS actualisatie investeringen-180000
GS bedrijfsvoering-4610000
GS nominaal423423423423423
GS overhead0-7.680-7.469-7.241-7.605
GS provinciefonds4522525250
Begrotingswijziging totaal-5.738-2.624-2.393-5.143-6.608
Lasten begroting t/m begroting 2017106.01984.45273.82268.72353.477
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)4.9171.4841.4821.3851.385
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS actualisatie investeringen-180000
Begrotingswijziging totaal-180000
Baten begroting t/m begroting 20174.8991.4841.4821.3851.385
Lasten - Baten101.12082.96872.34067.33852.092