Programma 4: Milieu

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - onderwerp I 2 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • - onderwerp I 3 Budget extra, gedegen (milieu) onderzoek, second opinion en extern advies
 • - onderwerp IV B 4 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • - onderwerp IV C 3 Bestedingsritme De Saiter
 • - onderwerp IV C 4 Bestedingsritme Implementatie WABO
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS overhead
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 22.158
 • 0
 • 455
 • 300
 • -4,909
 • -3,264
 • 0
 • -15
 • 249
 • 0
 • 131
 • -7.053
 • 15.105
 • 445
 • 249
 • 249
 • 694
 • 14.410
 • 2017
 • 12.455
 • 170
 • 50
 • 0
 • 0
 • 3.014
 • 0
 • 0
 • 249
 • -795
 • 0
 • 2.688
 • 15.143
 • 328
 • 249
 • 249
 • 577
 • 14.566
 • 2018
 • 10.795
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • -138
 • 0
 • 249
 • -834
 • 0
 • -673
 • 10.122
 • 328
 • 249
 • 249
 • 577
 • 9.545
 • 2019
 • 10.530
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.455
 • 50
 • 138
 • 0
 • 0
 • -810
 • 0
 • 1.833
 • 12.363
 • 328
 • 0
 • 0
 • 328
 • 12.035
 • 2020
 • 10.513
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.455
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • -796
 • 0
 • 1.809
 • 12.323
 • 328
 • 0
 • 0
 • 328
 • 11.994
Print deze pagina