Programma 3: Water

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)7.68210.11111.3997.6243.383
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 04 Kadernota 20170100000
- onderwerp IV B 1 Bestedingsritme Mozambique7575-75-750
- onderwerp IV B 2 Bestedingsritme Veenweidevisie-400-2.00002.4000
- onderwerp IV B 3 Bestedingsritme Cofinanciering water POP 3-450004500
- onderwerp IV C 2 Bestedingsritme Oevers en kaden projecten-1.3001.300000
PS 29-6-2016:
- 04 Gebiedsbudget Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2016-2019030150-3510
GS:
GS bedrijfsvoering-210000
GS financieel kader0-7-7-7-7
GS overhead0-1.161-1.218-1.183-1.162
GS provinciefonds0101000
Begrotingswijziging totaal-2.096-1.292-1.2501.234-1.169
Lasten begroting t/m begroting 20175.5868.82010.1498.8592.214
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)619619619619619
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal00000
Baten begroting t/m begroting 2017619619619619619
Lasten - Baten4.9688.2019.5318.2401.596