Programma 3: Water

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - onderwerp IV B 1 Bestedingsritme Mozambique
 • - onderwerp IV B 2 Bestedingsritme Veenweidevisie
 • - onderwerp IV B 3 Bestedingsritme Cofinanciering water POP 3
 • - onderwerp IV C 2 Bestedingsritme Oevers en kaden projecten
 • PS 29-6-2016:
 • - 04 Gebiedsbudget Provinciaal Uitvoeringsprogramma 2016-2019
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS financieel kader
 • GS overhead
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 7.682
 • 0
 • 75
 • -400
 • -450
 • -1,300
 • 0
 • -21
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.096
 • 5.586
 • 619
 • 0
 • 619
 • 4.968
 • 2017
 • 10.111
 • 100
 • 75
 • -2.000
 • 0
 • 1.300
 • 301
 • 0
 • -7
 • -1.161
 • 101
 • -1.292
 • 8.820
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.201
 • 2018
 • 11.399
 • 0
 • -75
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • -7
 • -1.218
 • 0
 • -1.250
 • 10.149
 • 619
 • 0
 • 619
 • 9.531
 • 2019
 • 7.624
 • 0
 • -75
 • 2.400
 • 450
 • 0
 • -351
 • 0
 • -7
 • -1.183
 • 0
 • 1.234
 • 8.859
 • 619
 • 0
 • 619
 • 8.240
 • 2020
 • 3.383
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -7
 • -1.162
 • 0
 • -1.169
 • 2.214
 • 619
 • 0
 • 619
 • 1.596
Print deze pagina