Programma 2: Verkeer en vervoer

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 04 Kadernota 2017
 • - onderwerp I 1 Project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
 • - onderwerp IV A 1 Bestedingsritme NUON Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • - onderwerp IV A 2 Bestedingsritme NUON investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • - onderwerp IV C 1 Bestedingsritme baggerdepots
 • - onderwerp V 1 Bestedingsritme reserve Van Harinxmakanaal
 • - onderwerp V 3 Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer
 • - onderwerp V 6 Bestedingsritme reserve gebiedsbudgetten
 • PS 29-6-2016:
 • - 07 aanpassingen RYP Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS overhead
 • GS provinciefonds
 • Correctie afronding
 • Openbaar vervoer duurzaam afschrijving van programma 6 naar 2
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - onderwerp I 1 Project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen
 • - onderwerp V 3 Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 123.625
 • 0
 • 343
 • 1,700
 • -77
 • -1,104
 • 4,068
 • -2,731
 • -233
 • 0
 • -2.828
 • -302
 • 460
 • 0
 • 591
 • 0
 • 30.336
 • 2
 • 428
 • 30.653
 • 154.278
 • 7.575
 • 185
 • 41,505
 • 43
 • 460
 • 42.193
 • 49.768
 • 104.509
 • 2017
 • 133.128
 • 1.500
 • 504
 • -1.000
 • 1.153
 • 240
 • 4.400
 • 505
 • 0
 • 0
 • -1.641
 • 0
 • 0
 • 0
 • 591
 • -15.542
 • 280
 • 8
 • 428
 • -8.574
 • 124.555
 • 19.097
 • 615
 • 9.850
 • 0
 • 0
 • 10.465
 • 29.562
 • 94.993
 • 2018
 • 138.546
 • 0
 • 504
 • -700
 • -1.076
 • 864
 • 4.550
 • 0
 • 0
 • 2
 • -1.425
 • 0
 • 0
 • 0
 • 595
 • -16.287
 • 0
 • 8
 • 428
 • -12.539
 • 126.007
 • 11.664
 • 695
 • -1.626
 • 0
 • 0
 • -931
 • 10.733
 • 115.273
 • 2019
 • 132.825
 • 0
 • 314
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.011
 • 0
 • 0
 • 195
 • -1.089
 • 0
 • 0
 • 164
 • 595
 • -16.052
 • 0
 • 8
 • 428
 • -14.428
 • 118.397
 • 10.369
 • 530
 • -3.129
 • 0
 • 0
 • -2.599
 • 7.770
 • 110.627
 • 2020
 • 112.180
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 528
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • -39
 • 0
 • 0
 • 327
 • 595
 • -15.768
 • 0
 • 8
 • 428
 • -12.922
 • 99.258
 • 10.369
 • 180
 • -3.129
 • 0
 • 0
 • -2.949
 • 7.420
 • 91.838
Print deze pagina