Programma 2: Verkeer en vervoer

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)123.625133.128138.546132.825112.180
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 04 Kadernota 201701.500000
- onderwerp I 1 Project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen3435045043140
- onderwerp IV A 1 Bestedingsritme NUON Investeringsagenda Drachten-Heerenveen1.700-1.000-70000
- onderwerp IV A 2 Bestedingsritme NUON investeringsagenda Drachten-Heerenveen-771.153-1.07600
- onderwerp IV C 1 Bestedingsritme baggerdepots-1.10424086400
- onderwerp V 1 Bestedingsritme reserve Van Harinxmakanaal4.0684.4004.5501.011528
- onderwerp V 3 Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer-2.731505000
- onderwerp V 6 Bestedingsritme reserve gebiedsbudgetten-2330000
PS 29-6-2016:
- 07 aanpassingen RYP Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma0021951.000
GS:
GS actualisatie investeringen-2.828-1.641-1.425-1.089-39
GS bedrijfsvoering-3020000
GS bijdrage derden4600000
GS financieel kader000164327
GS nominaal591591595595595
GS overhead0-15.542-16.287-16.052-15.768
GS provinciefonds30.336280000
Correctie afronding28888
Openbaar vervoer duurzaam afschrijving van programma 6 naar 2428428428428428
Begrotingswijziging totaal30.653-8.574-12.539-14.428-12.922
Lasten begroting t/m begroting 2017154.278124.555126.007118.39799.258
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)7.57519.09711.66410.36910.369
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- onderwerp I 1 Project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen185615695530180
- onderwerp V 3 Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer41.5059.850-1.626-3.129-3.129
GS:
GS bedrijfsvoering430000
GS bijdrage derden4600000
Begrotingswijziging totaal42.19310.465-931-2.599-2.949
Baten begroting t/m begroting 201749.76829.56210.7337.7707.420
Lasten - Baten104.50994.993115.273110.62791.838