Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - 06 verwerving NOM aandelen
 • - onderwerp I 18 Bestedingsritme formatie Uitvoeringsagenda
 • - onderwerp I 19 Bestedingsritme voorwaardelijk budget Brede regiomarketing
 • - onderwerp III 4 Mediaprogrammering KH18 2016 door Omrop Fryslân
 • - onderwerp IV B 26 Bestedingsritme KCC Klant Contact Centrum
 • - onderwerp V 1 Bestedingsritme reserve Van Harinxmakanaal
 • - onderwerp V 7 Reserve informatiseringsplan
 • PS 29-6-2016:
 • - 05 Gastvrij Fryslân
 • - 07 aanpassingen RYP Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS overhead
 • GS voorwaardelijk
 • Correctie afronding
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2017
 • Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 22-6-2016:
 • - onderwerp I 17 Dividend Alliander
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2017
 • Lasten - Baten
 • 2016
 • 325.023
 • -3,300
 • 1,696
 • -530
 • -656
 • 300
 • 0
 • 555
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.365
 • 0
 • -1.906
 • -1.013
 • 0
 • -200
 • -2
 • -3.691
 • 321.332
 • 294.841
 • 2,250
 • 322
 • 0
 • 3.334
 • 34.109
 • 40.015
 • 334.857
 • -13.524
 • 2017
 • 40.383
 • 0
 • -606
 • 0
 • 0
 • -200
 • 0
 • 0
 • -530
 • -9.500
 • 41
 • 35
 • 4
 • -4.572
 • -1.014
 • 34.663
 • 0
 • -8
 • 18.314
 • 58.697
 • 287.763
 • 0
 • 0
 • 4
 • 11.261
 • 2.504
 • 13.769
 • 301.532
 • -242.835
 • 2018
 • 61.965
 • 0
 • -545
 • 530
 • 0
 • -400
 • 0
 • 0
 • 0
 • -9.750
 • 63
 • 35
 • 4
 • -4.572
 • -1.017
 • 35.512
 • 0
 • -8
 • 19.852
 • 81.817
 • 275.623
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5.919
 • 2.575
 • 8.497
 • 284.120
 • -202.303
 • 2019
 • 38.515
 • 0
 • -545
 • 0
 • 0
 • 300
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8.750
 • 66
 • 35
 • 4
 • -4.736
 • -1.017
 • 34.712
 • 0
 • -8
 • 20.061
 • 58.576
 • 270.449
 • 0
 • 0
 • 4
 • 6.733
 • 2.830
 • 9.567
 • 280.016
 • -221.440
 • 2020
 • 17.515
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 66
 • 35
 • 4
 • -5.649
 • -1.017
 • 34.593
 • 0
 • -8
 • 28.019
 • 45.535
 • 293.741
 • 0
 • 0
 • 4
 • 5.850
 • 3.568
 • 9.422
 • 303.163
 • -257.628
Print deze pagina