Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting

Lasten en baten

Van 1e berap 2016 naar begroting 2017

Bedragen x € 1.000,-
2016
2017
2018
2019
2020
Lasten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)325.02340.38361.96538.51517.515
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- 06 verwerving NOM aandelen-3.3000000
- onderwerp I 18 Bestedingsritme formatie Uitvoeringsagenda1.696-606-545-5450
- onderwerp I 19 Bestedingsritme voorwaardelijk budget Brede regiomarketing-530053000
- onderwerp III 4 Mediaprogrammering KH18 2016 door Omrop Fryslân-6560000
- onderwerp IV B 26 Bestedingsritme KCC Klant Contact Centrum300-200-4003000
- onderwerp V 1 Bestedingsritme reserve Van Harinxmakanaal0000-4
- onderwerp V 7 Reserve informatiseringsplan5550000
PS 29-6-2016:
- 05 Gastvrij Fryslân0-530000
- 07 aanpassingen RYP Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma0-9.500-9.750-8.7500
GS:
GS actualisatie investeringen041636666
GS bedrijfsvoering1.36535353535
GS bijdrage derden04444
GS financieel kader-1.906-4.572-4.572-4.736-5.649
GS nominaal-1.013-1.014-1.017-1.017-1.017
GS overhead034.66335.51234.71234.593
GS voorwaardelijk-2000000
Correctie afronding-2-8-8-8-8
Begrotingswijziging totaal-3.69118.31419.85220.06128.019
Lasten begroting t/m begroting 2017321.33258.69781.81758.57645.535
Baten begroting t/m 1e berap 2016 (voor besluitvorming PS)294.841287.763275.623270.449293.741
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-6-2016:
- onderwerp I 17 Dividend Alliander2.2500000
GS:
GS bedrijfsvoering3220000
GS bijdrage derden04444
GS financieel kader3.33411.2615.9196.7335.850
GS provinciefonds34.1092.5042.5752.8303.568
Begrotingswijziging totaal40.01513.7698.4979.5679.422
Baten begroting t/m begroting 2017334.857301.532284.120280.016303.163
Lasten - Baten-13.524-242.835-202.303-221.440-257.628