Bijlage 2: Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2016 naar begroting 2017

Begroting

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2016 en de begroting 2017.

Print deze pagina