Bijlage 2: Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2016 naar begroting 2017

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2016 en de begroting 2017.