NL
FRL

Provinciale begroting 2017

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 474.730
Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 438.450
Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 345.650
In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 212.565

Samenvatting begroting 2017

De uitvoering van het coalitieakkoord is in volle gang. We werken hard aan de realisatie van onze ambities voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, it Frysk eigene, een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern bestuur. We kunnen dat doen vanuit een gezonde financiële positie. Met daarbij de lastenverlaging voor de Friese burgers door de verlaging van de opcenten in deze collegeperiode. Er is deze periode financieel ook ruimte voor nieuwe initiatieven, eind 2019 bedraagt de ruimte in de Vrij aanwendbare reserve € 78,5 mln. Op basis van de tussenbalans die in het voorjaar 2017 klaar is, wordt duidelijk waar beleid bijgesteld moet worden en waar extra middelen gewenst zijn om de beoogde resultaten uit het coalitieakkoord te realiseren. Voor de langere termijn sturen wij op een minimale structurele ruimte van € 5 mln na deze collegeperiode.

lees hele samenvatting